FHUP PROTECTECH

Nazwa: FHUP PROTECTECH Forma prawna: Jednoosobowa działalność gospodarcza Państwo:
Polska
NIP: 8731036005    Sprawdź rejestry  CEIDG   
REGON: 122474462    Sprawdź rejestry  CEIDG   
Województwo: malopolskie Miasto: Tarnów Ulica: Św.Katarzyny, 6 Kod pocztowy: 33-100
Telefon: 883319599 Email: ogajda@protectech.pl Strona WWW: protectech.pl
MASTERCARD MAESTRO PAY_PAL VISA_ELECTRON VISA DOTPAY PRZELEWY24

Przelew na rachunek bankowy


Płatność gotówką

Opis

Nasza firma od 2005 roku realizuje zadania związane z wykonaniem audytów sprawdzających dostosowanie maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych itp. do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596; zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1745).

Wykonywaliśmy zlecenia (audyty) w przedsiębiorstwach: Huta Stalowa Wola, „Doosan” Rybnik, „PZL Sikorki” w Mielcu, „Polna” Przemyśl, WSK Rzeszów (Pratt & Whitney) , „Pratt & Whitney Tubes” Niepołomice, Browar Leżajsk, Bahlsen Skawina, Lajkonik Skawina, "Bruk-Bet", Grana Skawina i wiele innych. Wykonujemy również dokumentację związaną z dostosowaniem maszyn i urządzeń do wymogów zasadniczych oraz instrukcje, DTR, tłumaczenia techniczne z języka angielskiego.

Opracowane audytu, obok wyszczególnienia elementów niezgodnych, wymagających dokonania działań korygujących, zawierają propozycje rozwiązań

Audyt maszyny obejmuje w szczególności:

1. Identyfikacja stanowiska pracy.

2. Identyfikacja zagrożeń.

3. Oszacowanie i akceptowalność ryzyka urazowego przed i po zastosowaniu redukcji ryzyka. W tym rozdziale zawarte są również wytyczne odnoście działań redukujących ryzyko do poziomu akceptowalnego.

4. Ewaluacja ryzyka – odwołania do norm i przepisów

5. Podsumowanie i wnioski. Zagadnienia, które wymagają szerszego opisu są zawarte w tym rozdziale.

6. Re-audyt kontrolny – wystawienie Poświadczenia Zgodności dla zleceniodawcy.

Realizujemy zlecenia z zakresu obsługi inwestycji budowlanych - dużych i średnich

Zakres tych zleceń obejmuje:

1.  Nadzór nad pracami - wizytacje placu budowy oraz bieżące reagowanie na wszelkie zapytania ze strony nadzoru (Kierownika Budowy, Kierownika kontraktu) w tym konsultowanie kwestii związanych z bezpieczeństwem podczas realizowanych prac.

2. Kontrola i wydawanie zaleceń usunięcia nieprawidłowości, dotyczących w szczególności:

- zabezpieczania ścian wykopu (systemowe bądź przez deskowanie),

- oznakowania stref niebezpiecznych wokół wykopów,

- wyposażenia wykopów w prawidłowe zejścia i wyjścia,

- składowania urobku w klin odłamu,

- uprawnień osób wykonujących roboty,

- prawidłowości wyposażenia wykonujących roboty w niezbędną odzież roboczą i środki ochron indywidualnych oraz napoje i posiłki regeneracyjne,

- oznakowania miejsc prowadzenia prac na wysokości,

- oznakowania stref pracy żurawi,

- prawidłowości montażu rusztowań,

- zabezpieczenie prac prowadzonych na wysokości (środki ochrony zbiorowej i środki ochrony osobistej),

- prawidłowości podłączeń urządzeń elektrycznych użytkowanych na budowach,

- prawidłowości składowania materiałów na terenie budów,

- ładu i porządku na terenie budów,

- i inne, wynikające z przepisów .

3. Sporządzanie raportów (po każdej wizytacji) w formie elektronicznej. 

4.  Informowanie na bieżąco (w trakcie kontroli bądź w dniu następnym) o rażących nieprawidłowościach, niewykonaniu zaleceń wyeliminowania nieprawidłowości (stwierdzonych przy poprzednich kontrolach).

5. Ścisła współpraca z Kierownikiem Kontraktu  oraz nadzorem nad pracownikami podwykonawców zleceniodawcy

    Nie znaleziono wyników.
    Nie znaleziono wyników.
    Nie znaleziono wyników.