Ubezpieczenia dla firm

views   657

OKRESOWO STOSUJEMY PROMOCJE - spytaj nas o obecnie obowiązujące

Dla firmy oferujemy ubezpieczenia w zakresie ochrony:

- pojazdów OC, AC, NNW (również floty pojazdów),
- majątku firmy w pełnym zakresie,
- nieruchomości własnych i najmowanych,
- Odpowiedzialności Cywilnej (obowiązkowe i dobrowolne),
- Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
również
- grupowe ubezpieczenia na życie,
- ubezpieczenia innych zdarzeń dopasowanych do Państwa potrzeb.

Ubezpieczenia dla firm