Centrum doskonalenia - RAZEM LEPIEJ

Nazwa: Centrum doskonalenia - RAZEM LEPIEJ Kraj:
Polska
Województwo: Kujawsko-pomorskie Miasto: Toruń Ulica: ul. Jana Kasprowicza 6/2 Kod pocztowy: 87-100
Telefon: 514 189 088 Email: biuro@annajurewicz.pl Strona WWW: razemlepiej.eu/

Opis

Centrum doskonalenia nauczycieli RAZEM LEPIEJ oferuje wysokiej jakości szkolenia dla rady pedagogicznej placówek edukacyjnych. Oferowane szkolenia mają na celu odpowiedź na aktualne potrzeby nauczycieli i uczniów. Do realizowanych działań należą:

 • szkolenia dla rad pedagogicznych online lub stacjonarne,
 • webinaria na wybrany temat,
 • kursy online,
 • kursy trenerskie i coachingowe,
 • konferencje.

Działanie ośrodka doskonalenia nauczycieli skierowane jest zarówno do nauczycieli szkół i przedszkoli, jak i do kadry zarządzającej i dyrekcji szkoły. 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ

 

Misją Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ jest wspieranie nauczycieli, szkół i innych podmiotów poprzez opracowywanie, organizowanie i realizowanie różnorodnych form szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających oczekiwania klienta.

Do zadań CDN RAZEM LEPIEJ należy:

  1. diagnozowanie potrzeb dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli
  2. przygotowywanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli w zakresie:
   • a) metod nauczania;
   • b) podnoszenia kwalifikacji pedagogicznych;
   • c) pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zarządzania tą pomocą w szkole;
   • d) profilaktyki uzależnień i zachowań agresywnych;
   • e) rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, kształtowania postawy kreatywności i współpracy oraz rozwijania samorządności;
   • f) współpracy z rodzicami uczniów;
   • g) wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej;
   • h) innych, zgodnych z potrzebami nauczycieli.
  3. prowadzenie zajęć służących osobistemu rozwojowi nauczycieli
  4. prowadzeniu Procesowego Wspomagania Szkół i Placówek Oświatowych
  5. opracowywanie i wydawanie materiałów edukacyjnych
  6. współpraca z organizacjami pozarządowymi, władzami rządowymi i samorządowymi w związku z realizowanymi zadaniami, wynikającymi z niniejszego Statutu
 

Szkolenia rad pedagogicznych

Procesowe wspomaganie

Materiały edukacyjne

Centrum Doskonalenia Nauczycieli RAZEM LEPIEJ

ul. Jana Kasprowicza 6/2

87-100 Toruń

Tel. 514 189 088

biuro@annajurewicz.pl

  Nie znaleziono wyników.
  Nie znaleziono wyników.
  Nie znaleziono wyników.