RESTRUKTURYZACJE FIRM Mieczysław Dzikowski

Nazwa: RESTRUKTURYZACJE FIRM Mieczysław Dzikowski Kraj:
Polska
NIP: 5451002848    Sprawdź rejestry   
Miasto: Czosnów Ulica: Jana Kochanowskiego 109A Kod pocztowy: 05-152
MASTERCARD MAESTRO PAY_PAL VISA_ELECTRON VISA WESTERN_UNION

Przelew na rachunek bankowy


Płatność gotówką

Opis

RESTRUKTURYZACJE FIRM MIECZYSŁAW DZIKOWSKI

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Istnieje możliwość zawarcia układu nawet w kilka miesięcy.

Restrukturyzacja firmy jednoosobowej - Upadłość Gdańsk

Postępowanie restrukturyzacyjne są prowadzone pomiędzy dłużnikiem i jego wierzycielami.  Restrukturyzacja daje naprawdę skuteczne instrumenty do przeprowadzenia naprawy zadłużonego przedsiębiorstwa i zapobieżenia likwidacji. Jest to proces ukierunkowany na przedsiębiorców, którzy niezależnie od tego czy są dłużnikami, czy wierzycielami to chcą zajmować się swoim biznesem, a nie wieloletnimi postępowaniami sądowymi. Dlatego postępowania restrukturyzacyjne są odformalizowane i mogą trwać stosunkowo krótko.

Restrukturyzacja firm | Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych
Co jest istotne, rynek nie reaguje nadzwyczaj nerwowo na przedsiębiorstwo w restrukturyzacji. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec przedsiębiorstwa nie powoduje jego stygmatyzacji i kontrahenci nadal chcą z nim współpracować.

Doświadczenie w dziedzinie restrukturyzacji firm nabywaliśmy od wielu lat uczestnicząc czynnie w kilkudziesięciu postępowaniach. Od roku 2020 kiedy weszły w życie przepisy wprowadzające nowy typ postępowania czyli uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne przecieraliśmy szlaki wdrażając je w życie. Nasza kancelaria jako pierwsza złożyła wniosek o obwieszczenie w Wydziale Gospodarczym w Warszawie.

Restrukturyzacja firmy — zmiany od lipca 2022 | by Transparent Data | Blog  Transparent Data | Medium

POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

Postępowanie restrukturyzacyjne jest postępowaniem sądowym, którego celem jest uratowanie firmy przed jej upadłością/bankructwem. Prawo restrukturyzacyjne do osiągnięcia tego celu zaopatruje przedsiębiorstwo w specjalne narzędzia mające to uprawdopodobnić. Pierwszym z nich jest kompleksowa ochrona prawna – ochrona przeciwegzekucyjna oraz ochrona przeciwko wypowiadaniu kluczowych umów (umowy kredytowej, leasingowej, najmu, dzierżawy itp.). Przedsiębiorca w procesie restrukturyzacji może funkcjonować bez zagrożeń ze strony wierzycieli, co pozwala mu się skupić na stronie dochodowej prowadzonej działalności. Drugim kluczowym elementem postępowania restrukturyzacyjnego jest sposób w jaki dłużnik (firma) porozumiewa się z wierzycielami. Zostaje zwołane zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem (nowym planem spłaty zobowiązań). Poprzez to rozwiązanie przedsiębiorstwo nie musi dążyć do porozumienia ze wszystkim wierzycielami z osobna, lecz tylko z większością co ma przełożenie na większe prawdopodobieństwo uzyskania preferencyjnego planu spłaty długów. Po wprowadzeniu układu firma może liczyć na wiele udogodnień, m.in.: umorzenie kosztów dodatkowych (egzekucyjnych, sądowych), umorzenie odsetek, wydłużenie okresu spłaty czy nawet redukcję kapitału. Skutecznie przeprowadzona restrukturyzacja jest nie tylko atrakcyjna dla dłużnika, ale także dla wierzycieli, którzy mają realne szanse na odzyskanie swoich należności. Niepowodzenie oznacza upadłość, bankructwo i dużo niższy stopień zaspokojenia wierzycieli – element motywujący wierzycieli do zawarcia układu.
Restrukturyzacja spółki – Kancelaria Baran&Pluta

W chwili obecnej jesteśmy niekwestionowanym liderem w zakresie prowadzenia uproszczonych postępowań restrukturyzacyjnych. Od samego początku jesteśmy nr 1 w Polsce co do ilości otwartych postępowań. Dzięki temu doświadczeniu jesteśmy w stanie na samym początku realnie ocenić w jaki sposób pomóc przedsiębiorstwu i na jakim poziomie, np. wstępna wartość redukcji, rat, okresu karencji itp. Na podstawie tej wiedzy potrafimy ocenić czy dany podmiot jak bank będzie skłonny zagłosować za lub przeciw układowi.

Wspieramy przedsiębiorstwa w odzyskaniu płynności finansowej i operacyjnej zapobiegając ich niewypłacalności i likwidacji.

Nowelizacja przepisów Tarczy 4.0. Od 1 grudnia 2021 r. wchodzi w życie nowe  uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne - GazetaPrawna.pl

Oferujemy

wybór odpowiedniego rodzaju postępowania

negocjacje z wierzycielami

przygotujemy plan restrukturyzacyjny

przeprowadzimy test prywatnego wierzyciela lub test prywatnego inwestora

przygotujemy wniosek restrukturyzacyjny

będziemy reprezentować w postępowaniu

 

Nasza firma może pełnić funkcję nadzorcy układu, nadzorcy sądowego lub zarządcy w postępowaniu restrukturyzacyjny.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU :

RESTRUKTURYZACJA FIRM Dzikowski

MIECZYSŁAW DZIKOWSKI

ul. JANA KOCHANOWSKIEGO  nr 109A

05-152 Czosnów

tel. 515 269 955

e-mail: mieczyslawdzikowski.pl@gmail.com

www.firmbook.eu/dzikowski-restrukturyzacje-firm-mazowieckie-warszawa

    Nie znaleziono wyników.
    Nie znaleziono wyników.
    Nie znaleziono wyników.