Ekodoradca

Nazwa: Ekodoradca Kraj:
Polska
NIP: 5571698083    Sprawdź rejestry   
Województwo: Kujawsko-pomo0rskie Miasto: Mogilno Ulica: 900-lecia 31/1 Kod pocztowy: 88-300

Opis

Zapraszamy do skorzystania z oferty firmy Ekodoradca.

świadczone sa kompleksowe usługi środowiskowe dla przedsiebiorstw, jak i dla klientów indywidualnych. Nasza firma oferuje:

 • decyzje środowiskowe - opracowanie niezbędnej dokumentacji,
 • raport oddziaływania na środowisko - sporządzamy raporty dla inwestycji oraz dla tych, którym sporządzenie raportu zostało nakazane w drodze postępowania administracyjno - urzedowej,
 • pozwolenie na emisję - uzyskujemy pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • gospodarke odpadami - współpraca w opracowaniu odpowiednich wniosków i opracowań,
 • pozwolenie zintergrowane - opracowujemy n9iezbędną dokumentację w celu uzyskania pozwolenia,
 • gospodarka wodno -ściekowa - uzyskujemy niezbędne decyzje wodnoprawne,
 • sprawozdania i opłaty - przygotowujemy niezbędne sprawozdania i naliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska,
 • inwentaryzacje przyrodnicze - przeprowadzamy inwentaryzacje na potrzeby rozpoznania terenu przyrodniczego,
 • outsourcing środowiskowy - prowadzimy nadzór prawny i merytoryczny nad Państwa obowiązkami w zakresie ochrony środowiska .
  Nie znaleziono wyników.
  Nie znaleziono wyników.
  Nie znaleziono wyników.