Stowarzyszenie Klaster 4E

Nazwa: Stowarzyszenie Klaster 4E Kraj:
Polska
Województwo: Mazowieckie Miasto: Warszawa Ulica: Złota 9 lok. 14 Kod pocztowy: 00-019

Płatność gotówką

Opis

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wdrożenia zasad i utrzymania wysokich standardów zrównoważonego rozwoju w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw poprzez wypracowanie opłacalnych ekonomicznie mechanizmów, technologii i procedur oraz promowanie i popularyzacje wiedzy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii i pozostałych aspektów ochrony środowiska oraz organizowanie ruchu społecznego wokół celów stowarzyszenia.

REALIZACJA CELÓW

1.      Organizowanie konferencji, seminariów, prelekcji, pokazów, zajęć szkoleniowych mających na celu popularyzację i zwiększanie wiedzy na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii i pozostałych aspektów ochrony środowiska.

 1. Inicjowanie przedsięwzięć innowacyjnych i badawczo rozwojowych w obszarach funkcjonowania klastrów   
 2. Ułatwianie kontaktów między członkami klastra i promowanie wiedzy dotyczącej planowania projektów, w tym również projektów wspólnych – konsorcjalnych.
 3. Wsparcie członków klastra w  pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizację projektów
 4. Wspieranie współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych w celu realizacji przedsięwzięć badawczo-rozwojowych
 5. Współpracę z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi, instytucjami państwowymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi 
 6. Nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi 
 7. Udzielania wsparcia intelektualnego i materialnego studentów szkół wyższych na kierunkach związanych z dziedziną wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

      Prezentowania stanowiska Stowarzyszenia w kręgach politycznych i organizacjach gospodarczych w istotnych sprawach dotyczących dziedziny 

      Podejmowanie działań zmierzających do uczestnictwa przez Stowarzyszenie w uzgadnianiu podstawowych ustaleń w zakresie związanych dziedzina wykorzystania odnawialnych źródeł energii, oszczędności energii i ochrony środowiska, edukacji i ekonomii w rządzie, w ministerstwach, komisjach sejmowych

DANE FIRMOWE

Stowarzyszenie KLASTER 4E

Adres: Złota 9 1400 Warszawa

Tel: +48.729357316

E-mail: biuro@klaster4e.org.pl

Adres WWW: www.klaster4e.org.pl

  Nie znaleziono wyników.
  Nie znaleziono wyników.
  Nie znaleziono wyników.