Szkolenia biznesowe - Maksym Ferents Consulting

Nazwa: Szkolenia biznesowe - Maksym Ferents Consulting Kraj:
Polska
NIP: 9462481895    Sprawdź rejestry   
Województwo: Lubelskie Miasto: Lublin Ulica: Ignacego Domeyki Kod pocztowy: 20-488
PAY_PAL

Opis

Maksym Ferents Consulting oferuje szeroki zakres szkoleń dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców.

Prowadzimy szkolenia dla przedstawicieli biznesu zamierzających rozszerzyć swoją działalność na rynki zagraniczne.

Organizujemy także szkolenia zamknięte (wyłącznie dla jednej firmy lub instytucji).

Wybrane tematy szkoleń:

 • Cywilno-prawne aspekty handlu zagranicznego
 • Międzynarodowe umowy handlowe
 • Egzemplifikacja działalności gospodarczej w wybranych jurysdykcjach zagranicznych
 • Procedury celne w handlu z państwami trzecimi
 • Podstawy handlu zagranicznego
 • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze
 • Międzynarodowe schematy organizacji handlu zagranicznego
 • Prawne aspekty logistyki międzynarodowej
 • Reguły INCOTERMS 2010
 • Logistyka międzynarodowa
 • Transport w logistyce międzynarodowej
 • Produkt logistyczny i logistyczna obsługa klienta
 • Nawiązywanie kontaktów z kontrahentami zagranicznymi i negocjacje międzynarodowe
 • Międzynarodowa korespondencja handlowa, dokumenty w handlu zagranicznym
 • Analiza i zarządzanie ryzykiem w transakcjach międzynarodowych
 • Marketing międzynarodowy i strategie działania na rynkach międzynarodowych
 • Międzynarodowe zwyczaje, uzanse i reguły handlowe (Incoterms, RAFDT, Combiterms)
 • Praktyczne aspekty handlu zagranicznego
 • Badanie wiarygodności kontrahenta
 • Tworzenie przedstawicielstw firm polskich na terenie państw trzecich
 • Zatrudnienie oraz legalizacja pobytu obcokrajowców z państw trzecich w Polsce i UE
 • Fundusze strukturalne UE i finansowanie projektów ze środków UE
 • Organizacja handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie
 • etc.
  Nie znaleziono wyników.
  Nie znaleziono wyników.
  Nie znaleziono wyników.