Podmioty gospodarcze

Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, pozwalając do minimum ograniczyć ryzyko niecelowego naruszenia przepisów prawnych przez przedsiębiorców.

Obsługa prawna przedsiębiorstw

 
Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi prawne dla podmiotów gospodarczych, pozwalając do minimum ograniczyć ryzyko niecelowego naruszenia przepisów prawnych przez przedsiębiorców. Zespół prawników i doradców oferując pomoc prawną, pomaga w prowadzeniu bieżącej obsługi prawnej firmy. Prawne porady dopasowane są do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej, jak również stanowią element celnego rozpoznania potrzeb Klienta.
 
Pomoc przy tworzeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego zarówno osobowych jak i kapitałowych, a także spółek cywilnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
Sporządzanie umów i statutów spółek, stowarzyszeń, fundacji.
Przygotowywanie projektów umów i kontraktów handlowych w obrocie krajowym.
Obsługa prawna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy.
Bieżąca obsługa prawna małych i średnich przedsiębiorstw.
Obsługa prawna przedsiębiorstw