PLATYNOWY

Stowarzyszenie Łączy Nas Bełchatów

Nazwa: Stowarzyszenie Łączy Nas Bełchatów Kraj:
Polska
NIP: 7692223411    Sprawdź rejestry   
REGON: 361261070    Sprawdź rejestry   
Numer KRS: 0000552884 Æ   Sprawdź rejestry   
Miasto: Bełchatów Kod pocztowy: 97-400

Opis

Stowarzyszenie Łączy nas Bełchatów zostało powołane do życia 14 kwietnia 2015 roku jako
efekt działalności społecznej grupy osób związanych z powiatem bełchatowskim. Swoim
działaniem obejmuje obszar całej Polski ze szczególnym znaczeniem 7 gmin (Bełchatów,
Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów). Jest to obszar o powierzchni 967,57
km2 i zamieszkały przez ponad 113 tys. mieszkańców.
Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju i promocji regionu, w
tym: doradcza, szkoleniowa, charytatywna.
Realizowane projekty służą promocji obszaru oraz wymianie doświadczeń między
mieszkańcami. Wśród wiodących działań znajdują się tematy związane z turystyką oraz
promocją aktywnego życia z poszanowaniem natury, wartości chrześcijańskiej i tradycji
narodowej, kształcenia, a także, pomocy w realizacji indywidualnych marzeń szeroko
rozumianej populacji społeczeństwa.
Adresatami działań stowarzyszenia, są też osoby zagrożone marginalizacją społeczną,
dotknięte ubóstwem, niezaradne życiowo, wymagające zintegrowanych działań w zakresie
pomocy i rehabilitacji społecznej, jak też osoby wybitnie uzdolnione, wolontariusze, dzieci,
młodzież, osoby w średnim, jak i w starszym wieku.
Na realizację projektów składają się działania wykorzystujące lokalny potencjał, aktywizujące
i integrujące mieszkańców obszaru powiatu bełchatowskiego i okolicy. Od początku swej
działalności członkowie Stowarzyszenia Łączy nas Bełchatów biorą czynny udział w życiu
społecznym regionu, realizując liczne projekty na obszarze swojego działania, ponadto
Zarząd Stowarzyszenia i aktywni jej działacze uczestniczą w szkoleniach w całej Polsce,
poszerzając swoją wiedzę i nawiązując nowe kontakty. Podczas poszczególnych etapów
budowania partnerstwa cały czas przeprowadza się akcje promocyjne mające na celu
rozpowszechnianie wiedzy o działaniach Stowarzyszenia i zachęcenie miejscowej
społeczności m.in. do uczestnictwa: w podejmowanych inicjatywach, realizacji projektów,
włączania się do wspólnego działania na rzecz regionu.
Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia Łączy nas Bełchatów obejmuje m.in.:
- wycieczki do Warszawy i ziemi bełchatowskiej
- zbiórki art. chemicznych i spożywczych oraz plastikowych nakrętek
- współorganizacja kursów zawodowych
- organizowanie akcji charytatywnych
Wszystkie projekty zostały realizowane dzięki osobom dobrej woli, wolontariuszy przy
współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami samorządowymi.

    Nie znaleziono wyników.
    Nie znaleziono wyników.
    Nie znaleziono wyników.