CENTRUM UBEZPIECZEŃ A&M

Nazwa: CENTRUM UBEZPIECZEŃ A&M Kraj:
Polska
NIP: 6492305931    Sprawdź rejestry   
Miasto: Szczekociny Ulica: Kościelna 6 Kod pocztowy: 42-445
MASTERCARD MAESTRO PAY_PAL VISA_ELECTRON VISA WESTERN_UNION PRZELEWY24 BITCOIN

Przelew na rachunek bankowy


Płatność gotówką

Opis

CENTRUM UBEZPIECZEŃ A&M

Kim jesteśmy?

Od prawie 20 lat dostarczamy mieszkańcom Szczekocin, ale również całej Polski, najlepsze rozwiązania ubezpieczeniowe. Nasze biuro tworzy zespół pasjonatów ubezpieczeń, ochrony i zarządzania ryzykiem.

Współpracujemy z wszystkimi czołowymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w Polsce, dzięki czemu możesz mieć pewność, że znajdziemy dla Ciebie najlepszą polisę ubezpieczeniową z wszystkich ofert.

Specjalizujemy się w kompleksowej ochronie. Ubezpieczysz u nas zarówno niewielką przyczepkę, jak i potężną flotę czy kompleks nieruchomości.

Serdecznie zapraszamy do sprawdzenia naszej oferty i kontaktu!

Poznaj nas!

Agnieszka Trela

Mariusz Ślęzak

Robert Ślęzak

 

Kilka faktów o nas:

28 towarzystw w ofercie

20 + lat doświadczenia

15,000 + wystawionych polis

1,000 + zadowolonych klientów

 

KOMPLEKSOWA OFERTA UBEZPIECZEŃ

 

Ubezpieczenia komunikacyjne

Obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia Twojego pojazdu.

Czym jest polisa komunikacyjna?

Ubezpieczenie komunikacyjne to rodzaj ubezpieczenia, którego celem jest ochrona przed różnymi nieprzewidywalnymi sytuacjami związanymi z eksploatacją pojazdów mechanicznych. Ubezpieczenie to obejmuje wszelkie szkody, jakie mogą wyniknąć z korzystania z samochodu, motocykla, ciężarówki czy innego pojazdu.

Ubezpieczenie komunikacyjne składa się z dwóch podstawowych elementów: ubezpieczenia OC oraz ubezpieczenia AC. Ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) jest obowiązkowe w Polsce i chroni kierowcę przed roszczeniami osób poszkodowanych w wypadkach, za które jest odpowiedzialny. Natomiast ubezpieczenie AC (autocasco) jest dobrowolne i obejmuje szkody powstałe w wyniku kradzieży, pożaru, zdarzeń losowych czy kolizji.

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie AC może obejmować także szkody wynikłe z wypadków, których kierowca był winny, ale również szkody spowodowane przez innych uczestników ruchu drogowego lub nieznane osoby. Opcjonalnie możemy także wykupić dodatkowe ubezpieczenia, takie jak NNW (ubezpieczenie na życie kierowcy i pasażerów) czy Assistance (pomoc drogową).

Ubezpieczenie komunikacyjne jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala na zminimalizowanie kosztów związanych z ewentualnymi szkodami, które mogą wyniknąć z korzystania z pojazdów mechanicznych. Dzięki niemu możemy czuć się bezpiecznie i pewnie na drodze.

Co możesz ubezpieczyć?

Obowiązkowe OC pojazdu

AutoCasco pojazdu

Assistance drogowy

Szyby

Opony

Pomoc prawna

Zielona karta

 

Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie Twoich nieruchomości oraz ruchomości od zdarzeń losowych i kradzieży.

Czym jest polisa majątkowa?

Ubezpieczenie majątkowe to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która ma na celu ochronę posiadanych przez nas mienia przed różnego rodzaju ryzykami. Ubezpieczenie majątkowe obejmuje wiele rodzajów polis, takich jak ubezpieczenie domu, mieszkania, samochodu, sprzętu elektronicznego, a nawet biura czy sklepu.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to najczęściej wybierana forma ubezpieczenia majątkowego. Polisa ta chroni nasz dom lub mieszkanie przed szkodami wynikającymi z pożaru, kradzieży, zalania, a także innych nieprzewidywalnych zdarzeń. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia takiego ryzyka, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie, które pozwoli nam na naprawienie szkody.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego obejmuje różnego rodzaju urządzenia elektroniczne, takie jak telewizory, komputery, smartfony czy tablety. Polisa ta chroni nasz sprzęt przed uszkodzeniami wynikającymi z awarii technicznych, zalania czy kradzieży. Dzięki temu, w przypadku wystąpienia takiej szkody, ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy lub wartość rynkową urządzenia.

Ubezpieczenie majątkowe to niezwykle ważna forma zabezpieczenia naszego mienia przed nieprzewidywalnymi sytuacjami. Dzięki temu, mamy pewność, że w przypadku szkody, nasz majątek jest zabezpieczony, a my nie zostaniemy sami z problemem finansowym.

Co możesz ubezpieczyć?

Dom od ognia i innych zdarzeń losowych

Mieszkanie od ognia i innych zdarzeń losowych

Ruchomości od ognia i kradzieży

OC w życiu prywatnym

Szyby w domu / mieszkaniu

Elektronikę od przepięć

Ogród z jego elementami

Posiadłość od wandalizmu

Assistance domowy

 

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenia na wypadek śmierci, chorób i wypadków, dla Ciebie i Twoich bliskich.

Czym jest polisa na życie?

Ubezpieczenie na życie to rodzaj polisy, która zapewnia finansowe wsparcie dla rodziny lub innych bliskich w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Polisa na życie może obejmować wiele różnych rodzajów ochrony, w zależności od potrzeb i sytuacji osoby ubezpieczonej.

Jednym z najczęstszych rodzajów ochrony w ramach ubezpieczenia na życie jest ochrona w przypadku śmierci, która wypłaca świadczenie pieniężne w przypadku zgonu ubezpieczonej osoby. Kwota świadczenia może być ustalana na podstawie potrzeb finansowych pozostawionej rodziny, takich jak opłacenie hipoteki, edukacja dzieci czy utrzymanie domu.

Innym rodzajem ochrony jest ubezpieczenie na życie z dodatkowymi korzyściami, takie jak ochrona przed chorobami krytycznymi lub trwałym kalectwem. W przypadku takich sytuacji polisa wypłaca dodatkowe świadczenie pieniężne, co może pomóc w pokryciu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków.

Ubezpieczenie na życie może również obejmować oszczędnościowe aspekty, takie jak ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym. W takim przypadku część składek ubezpieczeniowych jest inwestowana w fundusz, co pozwala na osiągnięcie potencjalnie wyższych zwrotów niż w przypadku tradycyjnego ubezpieczenia na życie.

Ważne jest, aby zrozumieć, że rodzaj ubezpieczenia na życie, który będzie najlepszy dla Ciebie, zależy od Twojej sytuacji życiowej i finansowej. Ważne jest, aby zasięgnąć porady eksperta, który pomoże dobrać odpowiednią polisę zgodną z Twoimi potrzebami i możliwościami finansowymi.

Co możesz ubezpieczyć?

Śmierć (pod kredyt i nie tylko)

Uszczerbek na zdrowiu

Wystąpienie poważnej choroby

Przeprowadzenie poważnej operacji

Trwałe inwalidztwo

Pobyt w szpitalu

Posag dla dziecka

Oszczędzanie na emeryturę (IKE, IKZE i inne)

Oszczędzanie w dowolnym celu

 

Ubezpieczenia dla rolników

Obowiązkowe OC rolnika oraz dodatkowe pakiety ubezpieczeń dla rolników.

Czym jest polisa rolnika?

Ubezpieczenie rolnicze to rodzaj polisy ubezpieczeniowej, która chroni rolników przed ryzykiem związanym z uprawą roli oraz hodowlą zwierząt. Ubezpieczenie to ma na celu ochronę gospodarstw rolnych przed różnymi czynnikami zewnętrznymi, takimi jak susza, powódź, gradobicie, przymrozki, choroby zwierząt, klęski żywiołowe, a także kradzież i pożar.

Ubezpieczenie rolnicze może obejmować różne aspekty działalności rolniczej, w zależności od potrzeb i specyfiki danego gospodarstwa. Może dotyczyć takich dziedzin jak:

 • ubezpieczenie upraw rolnych, które chroni plantacje przed szkodami spowodowanymi przez niekorzystne warunki atmosferyczne, choroby, szkodniki, wandalizm, kradzież i inne zdarzenia losowe;
 • ubezpieczenie zwierząt hodowlanych, które zapewnia ochronę przed chorobami, urazami, śmiercią, kradzieżą i innymi ryzykami związanymi z hodowlą zwierząt;
 • ubezpieczenie budynków rolniczych, w tym obór, stajni, magazynów i innych budynków wykorzystywanych w działalności rolniczej;
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych, które zapewnia ochronę przed awariami, uszkodzeniami, kradzieżą i innymi zdarzeniami losowymi.

Ubezpieczenie rolnicze daje rolnikom pewność, że w przypadku wystąpienia szkód związanych z uprawą roli i hodowlą zwierząt, otrzymają odpowiednie odszkodowanie, które pozwoli na odbudowę gospodarstwa i kontynuowanie działalności. Ponadto, umowa ubezpieczenia może zapewnić dodatkowe korzyści, takie jak wsparcie doradcze, pomoc w zakresie przestrzegania przepisów i norm, a także ochronę przed ryzykiem prawnym.

W związku z powyższym, ubezpieczenie rolnicze jest niezwykle istotne dla wszystkich rolników, którzy chcą chronić swoje gospodarstwo przed ryzykiem związanym z działalnością rolniczą. Zachęcamy do kontaktu z naszymi agentami ubezpieczeniowymi, którzy chętnie pomogą w wyborze odpowiedniego pakietu ubezpieczeniowego dla Państwa gospodarstwa.

Co możesz ubezpieczyć?

Obowiązkowe OC rolnika

Budynki gospodarcze

Zwierzęta hodowlane

Uprawy

Pakiety na życie dla rolnika i jego rodziny

Pakiety na majątek rolnika

 

Ubezpieczenia dla firm

Ubezpieczenie majątku firmowego, towaru oraz odpowiedzialności cywilnej pracowników i pracodawcy.

Czym jest polisa firmowa?

Ubezpieczenie firmowe to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia ochronę przed ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obejmuje ona wiele różnych rodzajów ubezpieczeń, które można dopasować do indywidualnych potrzeb i wymagań danej firmy.

Ubezpieczenie firmowe może obejmować takie dziedziny jak:

 • ubezpieczenie mienia, które zapewnia ochronę przed ryzykiem związanym z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem mienia firmy, w tym budynków, maszyn, sprzętu i towarów;
 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, które zapewnia ochronę przed roszczeniami wynikającymi z działalności firmy i związanych z nią szkód wyrządzonych osobom trzecim;
 • ubezpieczenie od utraty dochodu, które zapewnia ochronę finansową w przypadku utraty lub ograniczenia działalności firmy z powodu zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź czy kradzież;
 • ubezpieczenie pracowników, które zapewnia ochronę zdrowia i życia pracowników oraz ich rodzin;
 • ubezpieczenie na wypadek kradzieży i oszustw, które zapewnia ochronę przed szkodami wynikającymi z działalności przestępczej wobec firmy;
 • ubezpieczenie od cyberzagrożeń, które zapewnia ochronę przed ryzykiem związanym z naruszeniem bezpieczeństwa informacyjnego firmy.

Ubezpieczenie firmowe jest niezwykle ważne dla prowadzących działalność gospodarczą. Chroni ono firmę przed ryzykiem finansowym związanym z nieprzewidywalnymi zdarzeniami, takimi jak pożar, kradzież czy klęski żywiołowe. Dzięki temu firma może skupić się na swojej działalności i rozwijaniu biznesu, bez obaw o nieprzewidziane koszty związane z wypadkami losowymi.

Jeśli szukasz kompleksowego ubezpieczenia dla swojej firmy, skontaktuj się z nami. Nasi agenci ubezpieczeniowi pomogą Ci w doborze odpowiedniego pakietu ubezpieczeniowego dla Twojej firmy, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań.

Co możesz ubezpieczyć?

Mienie firmy od ognia

Mienie firmy od kradzieży

Towar od zdarzeń losowych lub kradzieży

Środki pieniężne

Odpowiedzialność cywilną firmy

Odpowiedzialność cywilną przewoźnika

Zabezpieczenia wspólników spółki

Pomoc prawna

Cyberbezpieczeństwo

 

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, OC podróżującego, bagaż, zwrot kosztów odwołanej podróży.

Czym jest polisa turystyczna?

Ubezpieczenie turystyczne to polisa ubezpieczeniowa, która ma na celu ochronę podróżujących przed różnymi nieprzewidywalnymi sytuacjami podczas wakacji czy podróży służbowych. Polisa ta może obejmować wiele różnych rodzajów ochrony, w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

Podstawowym elementem ubezpieczenia turystycznego jest ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą. W przypadku choroby lub wypadku podczas wyjazdu, ubezpieczenie pokrywa koszty opieki medycznej, hospitalizacji, leków czy zabiegów rehabilitacyjnych. Dodatkowo, w niektórych polisach można wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży z powodu choroby czy innych nieprzewidywalnych okoliczności.

Ubezpieczenie turystyczne może również obejmować ubezpieczenie bagażu oraz odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone innym osobom podczas wakacji. Istnieją także polisy obejmujące ubezpieczenie sportowe, które chronią w przypadku wypadków podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych, takich jak narciarstwo czy windsurfing.

Dla osób, które wyjeżdżają za granicę w celach służbowych, ubezpieczenie turystyczne może obejmować ubezpieczenie od zagubienia bagażu, odwołania lub opóźnienia lotu, a także kosztów wynajmu samochodu czy hotelu w przypadku awarii samochodu czy opóźnienia lotu.

Ubezpieczenie turystyczne jest niezwykle ważne dla każdego, kto planuje wyjazd za granicę. Dzięki niemu można uniknąć kosztów związanych z nieprzewidzianymi sytuacjami i cieszyć się spokojnymi wakacjami lub bezpieczną podróżą służbową.

Co możesz ubezpieczyć?

Zwrot kosztów leczenia za granicą

Odpowiedzialność cywilna podczas podróży

Assistance za granicą

Bagaż podróżny

Zwrot kosztów odwołanej wycieczki

Dodatkowe NNW

 

Ubezpieczenia grupowe

Szeroki zakres ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz właścicieli firmy.

Czym jest polisa grupowa?

Grupowe ubezpieczenie pracowników to polisa ubezpieczeniowa, która zapewnia ochronę zdrowia i życia pracowników firmy oraz ich rodzin. Jest to forma ubezpieczenia, która oferuje korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Grupowe ubezpieczenie pracowników może obejmować różne aspekty, w zależności od potrzeb i wymagań danego przedsiębiorstwa. Może dotyczyć takich dziedzin jak:

 • ubezpieczenie zdrowotne, które zapewnia pracownikom dostęp do lekarzy i leczenia w prywatnych placówkach medycznych, a także refundację kosztów leków i innych świadczeń medycznych;
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci, które zapewnia wsparcie finansowe dla rodzin pracowników w przypadku ich nagłej śmierci;
 • ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy, które zapewnia pracownikom ochronę finansową w przypadku trudności zdrowotnych, które uniemożliwiają im pracę.

Grupowe ubezpieczenie pracowników jest korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Pracownicy otrzymują bezpieczeństwo i ochronę zdrowia oraz życia swojego i swoich bliskich, a pracodawcy zwiększają motywację pracowników i poprawiają ich morale, co przekłada się na lepszą wydajność i wyniki firmy.

Dodatkowo, grupowe ubezpieczenie pracowników może być atrakcyjną formą wynagrodzenia, która przyciąga i zatrzymuje najlepszych pracowników w firmie. Ubezpieczenie to może także zwiększać prestiż przedsiębiorstwa w oczach pracowników oraz jego wizerunek na rynku.

W związku z powyższym, grupowe ubezpieczenie pracowników jest doskonałym sposobem na zwiększenie wartości oferty dla pracowników oraz na zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności firmy na rynku. Zachęcamy do kontaktu z naszymi agentami ubezpieczeniowymi, którzy chętnie pomogą w doborze odpowiedniego pakietu ubezpieczeniowego dla Państwa firmy.

Co możesz ubezpieczyć?

Życie i zdrowie pracowników i właścicieli firmy

Prywatna opieka medyczna dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

Ubezpieczenia zdrowotne

Prywatna opieka medyczna dla osób indywidualnych, rodzin oraz pracowników firm.

Czym jest dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne?

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne to rodzaj polisy, która oferuje dodatkową ochronę zdrowotną poza standardowym ubezpieczeniem zdrowotnym. To dobrowolne ubezpieczenie, które można wykupić w celu uzyskania lepszej opieki medycznej lub odszkodowania za koszty leczenia, które nie są objęte standardowym ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne może obejmować różne rodzaje usług medycznych, takie jak prywatne wizyty lekarskie, badania diagnostyczne, rehabilitację, leczenie szpitalne, koszty leków oraz opiekę stomatologiczną. W zależności od rodzaju polisy, może ona również pokrywać koszty transportu medycznego, sprzętu medycznego oraz dodatkowe usługi medyczne, takie jak terapia uzależnień czy leczenie psychologiczne.

Istnieją różne rodzaje dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, które oferują różne poziomy ochrony medycznej i kosztów. Można wykupić polisę indywidualną, rodzinna lub grupową, w zależności od potrzeb i sytuacji finansowej. Dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne może być szczególnie atrakcyjne dla osób, które często korzystają z prywatnych usług medycznych lub chcą mieć pewność, że w razie potrzeby uzyskają najlepszą opiekę medyczną.

Warto jednak pamiętać, że dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne nie zastępuje standardowego ubezpieczenia zdrowotnego i nie obejmuje wszystkich usług medycznych. Zanim zdecydujesz się na wykupienie dodatkowej polisy, warto dokładnie przeanalizować swoje potrzeby i porównać różne oferty ubezpieczeniowe, aby wybrać najlepszą opcję dla siebie i swojej rodziny.

Co możesz ubezpieczyć?

Pakiety indywidualne

Pakiety rodzinne

Pakiety firmowe

 

Jak wygląda konsultacja ubezpieczeniowa?

Rozmowa

Podczas pierwszej rozmowy przeprowadzimy analizę potrzeb klienta i dokładnie zbadamy, jakiej ochrony potrzebujesz. Może się to odbyć w naszym biurze, przez telefon, a nawet mejlowo! Pamiętaj: rozmowa nic nie kosztuje!

Oferta

Po rozpoznaniu Twoich potrzeb sprawdzimy wszystkie dostępne towarzystwa w poszukiwaniu najlepiej dopasowanej oferty. Otrzymasz kilka opcji wraz z omówieniem ich różnic.

Finalizacja umowy

Po Twojej decyzji pozostaje tylko sfinalizować umowę. Otrzymasz komplet dokumentów wybraną przez siebie ścieżką komunikacji i od dziś jesteś pod naszą opieką. Nie musisz się martwić o terminy - zapewniamy pełną obsługę posprzedażową!

 

Nasze biuro:

CENTRUM UBEZPIECZEŃ A&M

CENTRUM UBEZPIECZEŃ A&M
Sp. z o. o.
ul. Kościelna 6
42-445 Szczekociny

Mariusz Ślęzak 519 753 805

Agnieszka Trela 600 634 485

Robert Ślęzak 666 100 110

e-mail: biuro@cuszczekociny.pl

  Nie znaleziono wyników.
  Nie znaleziono wyników.