Usługi Informatyczne

ME-KOMP istnieje od 2003 roku. Początkowo, w latach 2003 – 2007, jego działalność ograniczała się do wykonywania usług informatycznych, takich jak:

  • doradztwo,
  • oprogramowanie,
  • zarządzanie urządzeniami informatycznymi,
  • przetwarzanie danych,
  • przygotowywanie materiałów dla potrzeb telewizji.

Kontakt

W sprawach wydawniczych i handlowych:
Anna Ciechanowicz
MEKOMP
00-238 Warszawa, ul. Długa 8/14 lok. 54;
tel. 605 305 733;
engert@mekomp.pl

W sprawach związanych z usługami informatycznymi:
Michał Erhardt
tel 696 606 410
kotili1979@gmail.com; erhardt.michal@gmail.com

Usługi Informatyczne Warszawa