Drei Bond oferuje niezwykle zróżnicowany zakres technik dozowania, od prostych - ręcznych  urządzeń dozujących, do półautomatycznych i w pełni automatycznych systemów.

Wybór najlepszej techniki dozowania następuje po przeprowadzeniu pogłębionej analizy obszaru aplikacji, właściwości materiałów i komponentów oraz wymagań jakościowych związanych z przebiegiem procesu nakładania produktu. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów, konwencjonalne systemy kontroli ciśnienia  zastąpiono automatyczną kontrolą czasu i ilości, zapewniającą dokładność i powtarzalność nanoszenia określonej ilości produktu.

Drei Bond opracowuje indywidualne, wykonane na zamówienie systemy urządzeń dozujących dostosowanych do zróżnicowanych, indywidualnych potrzeb i wymagań klientów. Korzystając z wiedzy ekspertów i wieloletnich doświadczeń nabytych w trakcie ścisłej współpracy z klientami, Drei Bond opracowuje nowatorskie rozwiązania w konstrukcji urządzeń dozujących wyposażonych w najnowocześniejszą jednostkę sterującą. Inżynierowie i technicy zatrudnieni w Drei Bond służą doradztwem i wsparciem na każdym etapie realizacji systemu, zarówno w fazie projektowania i planowania, jak i w trakcie testowania i wdrażania.

Rozwiązania

Inżynierowie i technicy zatrudnieni w Drei Bond opracowują nowe rozwiązania, mające na celu usprawnienie przebiegu  procesów dozowania. Klientom zainteresowanym rozwojem i stosowaniem nowych technologii, pragnącym doskonalić istniejący proces, Drei Bond  służy pomocą i wsparciem, w pełni uwzględniając ich potrzeby i wymagania. Udokumentowaniem posiadanej wiedzy i wieloletnich doświadczeń w sektorze chemicznym jest kilka patentów będących własnością firmy.

Drei Bond gwarantuje szybkie, innowacyjne, a przede wszystkim praktyczne rozwiązania problemów dozowania. Wprowadzanie nowych produktów, adaptacja istniejących do indywidualnych potrzeb klientów poprzez zmianę określonych parametrów, a także poszukiwanie innowacyjnych zastosowań, stanowią  idealne zadania dla zespołu Drei Bond.

Systemy dozowania klejów i uszczelnień